Installatie

De Installatie

Als je bij ons lid bent geworden word je geïnstalleerd. Dit gebeurt op een paard of pony. Je zegt de wet en belofte op.

Bij deze speciale gebeurtenis mogen je vader, moeder, broers, zussen etc. komen kijken.

Als je geïnstalleerd wordt krijg je van tevoren hier een brief over, hierin staat wanneer je geïnstalleerd wordt en de wet en belofte.

Voordat je geïnstalleerd wordt moet je een uniformblouse hebben. Deze kan je bij je leiding bestellen. Tijdens de installatie krijg je hier de das en de insignes bij.

installatie2015

Hoe gaat de installatie?

Het installeren gebeurt op een pony. De andere welpen en ouders etc. staan hierbij. Je wordt dan door iemand van de leiding naar voren geroepen om op een pony te gaan zitten.

Eerst steek je je rechterhand op. De welpen duwen de duim, pink en je ringvinger tegen elkaar en steken de andere vingers steek je op(dit zijn dus twee vingers). De scouts en explo’s doen hetzelfde alleen steken zij de ringvinger erbij op.

Daarna zeg je de scouting wet/ belofte op. Deze leer je uit het hoofd maar als dit niet lukt mag je hem ook nazeggen.

Hierna ontvang je de das en insignes.

 

Wet en belofte

Welpen wet                                                                                         Belofte voor Welpen

Een welp speelt samen met anderen in de jungle.                      Ik beloof mijn best te doen een goede welp te zijn.

Een welp is eerlijk, vriendelijk, en zet door.                                Iedereen te helpen waar ik kan en mij te houden aan de                                                                                                    welpen wet.

Een welp zorgt goed voor de natuur en voor anderen.               Jullie kunnen op mij rekenen.

 

Scouts wet                                                                                         Belofte voor Scouts

Een Scout trekt er samen met anderen op uit                           Ik beloof mijn best te doen

Om de wereld om zich heen te ontdekken                                  een goede Scout te zijn,

en deze meer leefbaar te maken.                                                  bewust het goede te zoeken en te bevorderen,

Hij/Zij is eerlijk, trouw, en houdt vol.                                         iedereen te helpen waar ik kan

Hij/Zij is spaarzaam en sober en                                                en me te houden aan de Scouts-wet.

heeft zorg voor de natuur.                                                             Jullie kunnen op me rekenen.

Hij respecteert zichzelf en anderen.

 

Bereidverklaring Explorers                                                        Belofte voor Leiding

Als Explorer wil ik samen met anderen                                   Ik beloof mijn best te doen

de wereld om mij heen ontdekken                                            voor jullie een goede leider/leidster te zijn

en meer leefbaar maken.                                                             en jullie te helpen een goede

Met de inzet van mijn mogelijkheden                                      /welpen//Scout/Explorer te zijn.

en met eerbied voor alles wat leeft                                            Ik beloof ook bewust het goede te zoeken

wil ik de kansen die ik krijg benutten.                                      en te bevorderen.

Ik probeer zo goed mogelijk om te gaan                                   Ik wil dit doen samen met de andere leiding

met de middelen die mij ter beschikking staan                      van de Ruitergidsen Anne de Guigné

en ik respecteer mijzelf en anderen.                                         Jullie kunnen op me rekenen.

 

 

naar bovenzijde pagina